Voordelen

 

 

Kwaliteit van zorg

 

·         Reduceren valincidenten en huidschade

·         Continentiezorgplan op basis van feiten

·         Succesvol toiletbezoek

·         Optimale productkeuze

·         Kwaliteit van leven

 

Operationele Efficiency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

·         Optimaal gebruik incontinentiemateriaal  en daardoor lagere operationele kosten

·         Reductie van zorgtijd bij vaststellen incontinentiepatroon

·         Reductie zorgtijd door beperken niet succesvol toiletbezoek

·         Reductie zorgtijd bij maken van continentiezorgplan

·         Risico reductie