Vergoeding en machtiging

 

Het gebruik van de meeste medische hulpmiddelen wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wanneer uw arts of verpleegkundige het gebruik van medische hulpmiddelen voorschrijft en deze tot vergoedbare zorg behoren, declareren wij de kosten direct voor u bij uw zorgverzekeraar. Als u via het ziekenhuis naar ons verwezen wordt of via een huisartsenpraktijk die met ons samenwerkt, ontvangen wij het voorschrift automatisch. 

 

In andere gevallen hebben wij een ingevuld formulier met de aanvraag machtiging nodig om de materialen als vergoedbare zorg aan u te kunnen leveren: