Uw FreeStyle Libre 2

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over het juiste gebruik van FreeStyle Libre, een Flash Glucose Monitoring-systeem. Met deze informatie vervangen wij geenszins professioneel medisch advies, instructies van uw behandelaar of handleidingen van Abbott*. Individuele symptomen, situaties en omstandigheden kunnen wisselen, overleg daarom bij vragen en/of medische problemen altijd met uw behandelaar. Kijk voor meer productinformatie op https://www.freestyle.abbott/nl-nl/home.html.

 

 • Uw eerste glucosemeting

  • Druk op de beginknop om de reader aan te zetten. Volg de aanwijzingen op het scherm om datum, tijd en glucosedoelbereik in te stellen. Het glucosedoelbereik dient u samen met uw behandelaar in te stellen.
  • Raak 'Start de nieuwe sensor' aan.
  • Druk na 60 minuten op de beginknop om de reader aan te zetten. Houd de reader op minder dan 4 cm van de sensor om deze te scannen. De reader geeft de glucosemetingen weer.
  • Wanneer u gebruik maakt van uw smartphone, volgt u de aanwijzingen via FreeStyle LibreLink. Nadat u de sensor heeft gescand zal er aangegeven worden dat de sensor eerst een opwarmtijd nodig heeft van 60 minuten. Na 60 minuten kunt de voor de eerste keer na het scannen uw sensormeting aflezen.

   

   

  Bekijk ook de educatievideo's van Abbott: https://www.freestyle.abbott/nl-nl/educatie.html

   

  *Bosman is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze content, waaronder begrepen de schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die in deze content wordt getoond of de tijdelijke onmogelijkheid om deze content te kunnen lezen en bekijken. 

 • Reader

  Wat ziet u op het scherm?

  Met behulp van de reader kunt u de gegevens bekijken die de sensor heeft verzameld. De grafiek op uw reader geeft waarden van 2,2 tot 21 mmol/l weer. Wanneer u de reader bij de sensor houdt worden deze gegevens overgenomen en zichtbaar op uw reader (of uw mobiele telefoon). U ziet op het scherm de actuele gemeten waarde, een glucosetrendpijl en de trendgrafiek. De glucosetrendpijl laat zien of uw waarde stabiel is, (snel) stijgt of (snel) daalt. In het begin moet u wennen aan het feit dat u alles ziet wat er gebeurt: wat de effecten van voeding en activiteiten zijn, op uw bloedglucose. Neem de tijd om te wennen en op de juiste manier te handelen op de waargenomen grafieken. Bij vragen kunt u met uw behandelaar overleggen hoe u de waarden moet interpreteren .

  Bij metingen kunt u binnen 15 minuten notities toevoegen. Boven in het scherm staat een potloodje welke u kunt aanraken. U kunt een keuze maken in insulinetoediening, voedsel en beweging. Door het toevoegen van deze notities krijgt u beter inzicht in de oorzaak en gevolg van uw glucosewaarden. De sensor slaat maximaal voor  8 uur uw waarden op. Wanneer u langer dan 8 uur na uw laatste scan opnieuw scant, kan een hiaat in uw grafiek ontstaan.

  Als u de reader aanzet ziet u dat u ook uw geschiedenis tot maximaal 90 dagen kunt bekijken. U heeft de opties logboek en dagelijkse trends, (hierme ziet u de gemiddelde waarde in een duidelijke lijn in beeld. De lichtblauwe breedte boven en onder de middenlijn laat zien hoe gevarieerd de waarden zijn). Maar ook de gemiddelde glucose op verschillende momenten op de dag , tijd binnen doelbereik , aantal geregistreerde hypo’s en sensorgebruik zijn zichtbaar. U kunt via de pijlen kiezen voor een weergave van 7 – 14 – 30 – 90 dagen.

   

  Glucosemeting met vingerprik

  De FSL – reader kunt u, in combinatie met een vingerprik ook gebruiken als glucosemeter. Wanneer moet u een vingerprik doen voor een glucosemeting? Als uw scant en de waarde die de scanner aangeeft niet overeenkomt met hetgeen u voelt. Of als u twijfelt of u een lage bloedglucose heeft of andere klachten die u niet kunt plaatsen, wordt geadviseerd om uw bloedglucose te meten met de glucosemeter en naar die glucosemeting te handelen. Hiervoor moeten Freestyle Precision bloedglucoseteststrips gebruikt worden.

   

  Let wel, vanuit de verzekering wordt maximaal 50 teststrips vergoed per kwartaal. Daarnaast kunt u ook uw ketonen meten met gebruik van speciale ketonenstrips, Freestyle precision ketonen strips. Voor meer informatie en wanneer u dit moet meten verwijzen wij u naar uw behandelaar.

   

  In de reader kunt u herinneringen gebruiken om u eraan te herinneren dat u uw glucose moet controleren , insuline moet spuiten of als een algemeen alarm.  Deze herinneringen zijn in te stellen als eenmalig, dagelijks of als timer (bijvoorbeeld 2 uur vanaf huidige tijdstip).

   

  Boluscalculator

  De reader heeft als optionele functie om als  boluscalculator gebruikt te worden. Deze  calculator kan u ondersteunen om een stabielere glucoseregulatie te bereiken. Hiervoor zijn 2 opties beschikbaar: de eenvoudige instelling of de gevorderde instelling. U kunt deze beide niet zelf instellen, daarvoor verwijzen wij u naar uw behandelaar.

   

  Uitlezen gegevens

  De scanner is uit te lezen via uw PC, de software is eenvoudig te downloaden via de website van Abbott (www.FreeStyle.Abbott/nl-nl/). Vanuit FreeStyle LibreLink kunt u gegevens delen met uw behandelaar, zij kunnen op afstand uw gegevens inzien. Via de gratis mobiele app LibreLinkUp zijn uw gegevens ook eenvoudig te delen met familie en vrienden. 

   

  Functies en instellingen

  Bekijk voor een aantal handige functies en instellingen de educatievideo's van Abbott: https://www.freestyle.abbott/nl-nl/educatie.html

   

   

  *Bosman is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze content, waaronder begrepen de schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die in deze content wordt getoond of de tijdelijke onmogelijkheid om deze content te kunnen lezen en bekijken. 

 • Sensor

  Aanbrengen van de sensor:

   

  • Kies een plaats op de achterkant van uw bovenarm en reinig uw huid met het alcoholdoekje, laat dit even drogen.
  • Verwijder het folie van de sensorverpakking. Plaats de sensorapplicator in de sensor. Let hierbij goed op de markering op de sensorverpakking. Druk de sensorapplicator stevig naar beneden totdat deze niet verder gaat.
  • Plaats de sensorapplicator vervolgens op uw arm, druk deze stevig aan tot de sensor op zijn plaats zit. De pleister heeft ongeveer een uur nodig om goed te hechten. 
  • Plaats de sensor niet kort voor of na het douchen of als u weet dat u gaat zweten. Het kan voorkomen dat door beharing de  pleister niet goed blijft plakken, dan is het advies om de plaats van inbrengen vooraf te scheren.
  • Na aanbrengen kan de sensor maximaal 14 dagen blijven zitten, daarna moet deze verwijderd worden.

   

  Vervangen van de sensor:

  Bekijk voor het vervangen van de sensor de educatievideo's van Abbott: https://www.freestyle.abbott/nl-nl/educatie.html

   

   

  *Bosman is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze content, waaronder begrepen de schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die in deze content wordt getoond of de tijdelijke onmogelijkheid om deze content te kunnen lezen en bekijken. 

 • Mobiele apps

  FreeStyle LibreLink

  In plaats van uw reader kunt u ook uw smartphone gebruiken om glucose te meten. Hiervoor heeft u de mobiele app FreeStyle LibreLink nodig. Veel van de functies van uw reader zijn ook beschikbaar in de app. Kijk voor meer informatie op https://freestyle.abbott/nl-nl/

   

  LibreLinkUp

  LibreLinkUp is een gratis mobiele app waarmee u uw glucosewaarden kunt delen met familie en vrienden wanneer uw uw FreeStyle Libre-sensor scant met uw FreeStyle LibreLink-app. De app is beschikbaar voor iPhones en Android-telefoons. Kijk voor meer informatie op https://freestyle.abbott/nl-nl/

   

  Minimum vereisten smartphone

  Zowel de LibreLink als de LibreLinkUp zijn beschikbaar voor iPhone en Android. Bekijk hier de compatibility guide. 

   

   

   

  *Bosman is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze content, waaronder begrepen de schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die in deze content wordt getoond of de tijdelijke onmogelijkheid om deze content te kunnen lezen en bekijken. 

 • Praktische informatie

  • De sensor kan 14 dagen blijven zitten en zal dan verwijderd moeten worden.
  • U kunt met de sensor douchen, baden en zwemmen.  Ga alleen niet dieper dan 1 meter en niet langer dan 30 minuten onder water.
  • De scanner is oplaadbaar en zou bij een volledig opgeladen batterij 7 dagen moeten werken. Het opladen duurt minimaal 3 uur bij een volledig  lege batterij.
  • Huidirritatie; soms kan dit veroorzaakt worden door knellende kleding of accessoires. In sommige gevallen kan ook een irritatie ontstaan door het hechtmiddel. Wij adviseren dan om contact op te nemen met uw behandelaar voor een oplossing.
  • Als u een  lagere insulinedosering gebruikt en u wil graag  in uw boluscalculator gebruik maken van 0,5 eenheden  dan  is dit mogelijk. De reader kan dan  via uw behandelaar aangepast worden. Dit gaat via de professionele opties op de reader.
  • Voor de afvoer van gebruikte sensoren geldt dezelfde regelgeving als voor de afvoer van elektronische apparatuur, batterijen, scherpe voorwerpen en materialen die mogelijk zijn blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen…..
  • Wanneer u een onderzoek heeft als een MRI of CT-scan moet de sensor verwijderd worden.

   

   

   

   

  *Bosman is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze content, waaronder begrepen de schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die in deze content wordt getoond of de tijdelijke onmogelijkheid om deze content te kunnen lezen en bekijken. 

 • Alarmen

  • Bij FreeStyle Libre 2 kunt u optionele alarmen instellen. Overleg met uw behandelaar welke grenzen u moet instellen. Er is een laag-glucose-alarm, hoog glucose-alarm en signaalverliesalarm. 
  • FreeStyle Libre 2 stuurt sensorwaarden via bluetooth continu naar uw reader of smartphone. Omdat u de keuze heeft waar u uw waarden op wilt lezen (reader of smartphone) zal u meldingen ontvangen op het apparaat waarmee u als eerste heeft gescant na het inbrengen van de sensor. Nadat u een melding heeft ontvangen moet u eerst scannen voordat u metingen kan zien.
  • Alarmen kunt u ook tijdelijk uitzetten (bijvoorbeeld bij vergaderingen, bioscoopbezoek of andere momenten dat u niet gestoord wilt worden door geluidssignalen).

   

   

  Bekijk ook de educatievideo's van Abbott: https://www.freestyle.abbott/nl-nl/educatie.html

   

   

  *Bosman is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze content, waaronder begrepen de schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die in deze content wordt getoond of de tijdelijke onmogelijkheid om deze content te kunnen lezen en bekijken.