Serviceartikelen stoma

 

Bij Bosman ontvangt u soms serviceartikelen bij uw bestelling van stomahulpmiddelen. Dat zijn artikelen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. U ontvangt die artikelen gratis van ons, omdat wij vinden dat ze bij de basiszorg horen voor iemand met een stoma. Ze helpen u de zorg die hoort bij een stoma in te passen in uw dagelijkse routine. Zodat u er zo min mogelijk hinder van ondervindt.

 

 

 • Stomameetkaart en schaar

  Veel stoma’s zijn niet precies helemaal rond. En niet elke stoma heeft dezelfde grootte. Daarom knipt u de opening in de huidplaat voor uw stoma zelf op maat. Het is belangrijk dat de huidplaat zo goed mogelijk aansluit op uw stoma. Om u daarbij te helpen, heeft Bosman een stomameetkaart ontwikkeld. Deze meetkaart kunt u op uw stoma leggen, zodat u kunt zien hoe groot de opening van de huidplaat moet worden. Op deze kaart staan verschillende diameters aan de hand waarvan u de opening op maat knipt.

   

  Schaar

  Bij de meetkaart ontvangt u ook een speciaal schaartje. Dit schaartje is afgestemd op het materiaal van de huidplaat. Bovendien moet u de huidplaat hygiënisch behandelen. Daarom adviseren we u dit speciale schaartje te gebruiken, in plaats van een huis-, tuin- en keukenschaar.

   

  Controleer de grootte van uw stoma

  Tijdens de eerste zes à acht weken na de stomaoperatie, kunt u het beste de grootte van uw stoma wekelijks controleren. De grootte van uw stoma, en ook de vorm van uw buik kan in deze periode namelijk veranderen.

   

  Stomameetkaart en schaartje aanvragen

  U kunt de gratis stomameetkaart en het schaartje aanvragen bij uw bestelling via MijnBosman.com of telefonisch via 0800-0662. U kunt dit gratis nummer ook bellen als u vragen heeft over deze serviceartikelen.

   

 • Stomapaspoort

  Als u op reis gaat in binnen- of buitenland, kunt u het gratis stomapaspoort van Bosman meenemen. In dit paspoort noteert u uw persoonlijke en medische gegevens. Daarmee geeft u anderen inzicht in uw gezondheidsproblemen en medicatiegebruik. Ook staat beschreven wat omstanders moeten doen in geval van nood en kunt u op het paspoort aangeven wie ze kunnen waarschuwen. Draag het paspoort altijd bij u op een plek waar mensen het makkelijk kunnen vinden. Bijvoorbeeld in uw portemonnee.

   

  Douaneverklaring en medische verklaring

  Ook vindt u in het paspoort een douaneverklaring die u kunt laten ondertekenen door uw arts. U kunt deze verklaring gebruiken als er op reis onduidelijkheid bestaat over het doel van uw medicijnen en stomahulpmiddelen. Er staat bijvoorbeeld in dat het noodzakelijk is dat u uw opvangmateriaal altijd bij u draagt en dat reservematerialen in uw bezit blijven. Naast deze getekende douaneverklaring in het paspoort is het verstandig om ook nog een aparte medische verklaring (in het Engels) van uw (huis)arts mee te nemen. In die medische verklaring staat aangegeven dat u een stoma heeft.

   

  Stomapaspoort aanvragen

  U kunt het gratis stomapaspoort aanvragen bij uw bestelling via MijnBosman.com of telefonisch via 0800-0662. U kunt dit gratis nummer ook bellen als u vragen heeft over het stomapaspoort. U vindt het nummer ook op de achterzijde van het paspoort. Het is dus altijd handig dit bij u te hebben.